Artikelen

Stikstof en natuurgebieden rond Bakkeveen

Iedereen heeft het kunnen lezen in de krant: minister Schouten heeft de plannen van het kabinet gepresenteerd om de stikstof uitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Eindelijk een plan, dat is mooi zou je denken.

Natuurorganisaties zijn echter kritisch over het huidige plan: Teveel ‘tunnelvisie’: er moet meer gebeuren, met alleen stikstofmaatregelen zijn we er niet. Verdroging tegengaan, bijvoorbeeld!

Bovendien meent Schouten nu slechts in de helft van de Natura-2000 gebiedende stikstofneerslag terug te kunnen dringen.

De natuurorganisaties betreuren dat zij niet betrokken werden in het overleg (bedrijfsleven en landbouworganisaties wel); zo heeft men veel beschikbare kennis over hoe het beter zou kunnen, niet benut. Zie verder: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26109

Wij vragen ons natuurlijk af wat dit zal gaan betekenen voor de natuurgebieden rond Bakkeveen.

De maatregelen zouden vooral de Natura-2000 gebieden betreffen; bij Bakkeveen is dat de Bakkeveenster Heide (eigendom It Fryske Gea), en wat verderop de Wijnjewoudster Schar (eigendom Staatsbosbeheer).

Leden van de Natuerferiening zijn al langer betrokken bij lopend onderzoek ter plekke: vogeltellingen (Koert en Sjouke Scholten), planteninventarisaties (Klazina Posthumus). Als vereniging willen wij uiteraard het beste voor de natuur. Het belang van de natuur, die zelf geen stem kan verheffen, naar voren brengen en verdedigen is ons bestaansrecht.

Wij zijn daarom enorm benieuwd wat de maatregelen gaan betekenen voor onze eigen omgeving. Carola Schouten stelt dat ‘in de helft van de Natura-2000 gebieden’ de stikstofneerslag teruggebracht moet zijn tot ‘gezonde waarde’ in 2030. Zouden ‘onze’ gebieden behoren tot deze helft? Wat zouden de maatregelen dan precies inhouden hier ter plaatse? Of zouden een of beide gebieden niet behoren tot de gelukkigen, en moeten we het daar verder maar vergeten wat de stikstofbeperking betreft? Dan zal de reeds vergevorderde vergrassing en verzuring verder gaan, ook in deze terreinen waar wij allen zo aan gehecht zijn……..

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen met de terreinbeheerders in contact blijven over de mogelijke maatregelen. 

 
Claartje Slofstra / april 2020

« terug naar overzicht artikelen