Artikelen

Verslag laatste twee Lente Excursies 2022


 

Geslaagde lente excursies met foto s van Martin en Helga Manson

De lente excursies onder leiding van Koert Scholten zijn in de maand mei voortgezet: 3 mei reden we naar de Jan Durkspolder en 10 mei naar het Fochtelo-erveen. Twee zeer geslaagde excursies die veel belangstelling trokken.

De Jan Durkspolder is een ondergelopen polder en vormt een paradijs voor allerlei soorten foeragerende- en pleisterende vogels. Je loopt over graspaden tussen stille waterpartijen en in de uitgestrekte rietlanden hoor je de vogels die er leven.
Nu, in de lente en in de vallende avond, volop zingend. We zagen niet alleen de massa s ganzen die er leven maar ook veel bijzondere soorten.
Zo ook een Zwarte Ruiter tussen de ganzen! De Zwarte Ruiter is in prachtkleed de enige nagenoeg zwarte steltloper. Je zou hem buiten de baltstijd kunnen verwarren met een tureluur. Slanke steltloper met lange snavel en lange poten. 

 

Zwarte Ruiter tussen de Grauwe Ganzen
 

In het ondiepe water zagen we een Lepelaar, even verderop zat een groep Lepelaars in het rietland.

 

Lepelaar
 

Er was zoveel te zien en te horen!
We hoorden onder andere de Snor (niet te missen: hij/zij snort echt, rrrrrrr ).
De Boompieper zat in een boom, een vlucht Regenwulpen kwam overvliegen, de Grasmus, de Geelgors en het Puttertje zagen we zitten, ook hoog in een boom.

 

Puttertje
 

Geelgors
 

In het laatste licht liepen we terug naar de auto, de ondergaande zon maakte het terrein mysterieus en steeds mooier.

 

Ondergaande zon

Volgend jaar weer!

 
Claartje Slofstra / mei 2022

« terug naar overzicht artikelen